04.06.2020

Töökorraldus lasteaias suveperioodil

Suveperiood kestab lasteaias 1.06.2020 - 31.08.2020. Sellel ajal on lasteaia töökorraldus tavapärasest erinev.

Lugupeetud lapsevanemad!

Nädalal (22.- 26.06.2020) töötavad lasteaias kaks rühma:
sõimeealised (1,5-3a) ja  aiarühma vanuselised (3-7a).
22.06.2020 on lühendatud tööpäev (kella 15.00)
23.- 24.06.2020 on lasteaed suletud (Riigipühad)
25.- 26.06.2020 lasteaed avatud.

Lasteaia kollektiivpuhkuse aeg on muutunud.

Kollektiivpuhkus on 29.06- 10.07.2020

  • Kollektiivpuhkuse ajal on kõik lasteaia rühmad suletud. Tallinna linna määruse kohaselt ei maksa lapsevanem selle perioodi eest kohatasu.
  • Kollektiivpuhkuse perioodil saavad lapsed vajadusel koha asenduslasteaeda. Asenduskohtade arv on piiratud. Asenduslasteaia koha avaldus täidetakse direktori juures vähemalt kuu aega enne kollektiivpuhkust. 
  • Lasteaia kohatasu võlgnevuse korral ei ole asenduslasteaeda kohta võimalik saada.
  • Kui laps ei külasta broneeritud ajal asenduslasteaeda, maksab lapsevanem siiski broneeritud perioodi eest proportsionaalselt arvestatud kohatasu.
  • Soovitame alla kolmeaastastel lastel asenduslasteaia kohta kasutada äärmisel vajadusel.

Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.


Töökorraldus ülejäänud suveperioodil.

  • Suveperioodil on lasteaias avatud osad rühmad.
  • Rühmade meeskonnad komplekteeritakse sellel perioodil töötavast personalist. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond ja avatud tema rühm.
  • Suveperioodi rühmade moodustamisel võetakse aluseks vanuselised kriteeriumid järgmiselt: sõimeealised (1,5-3a), aiarühma vanuselised (3-7a).

 

Uudise rubriigid: