11.06.2019

lasteaia hoolekogu

Täname Tallinna Vindi Lasteaia hoolekogu

Lasteaed tänab kõiki hoolekogu liikmeid tegusa ja konstruktiivse koostöö eest 2018/2019õa. Hoolekogu on  aidanud kaasa ja toetanud lasteaia  igakülgset arengut.

Eriline tänu on kooli minevate lapsevanematele: Konstantin Esolainen ja  Julia Papanova ning Andrei Šamarin.

 Suure tänutundega
Nonna Meltsas Tallinna
Vindi Lasteaia direktor

Hoolekogu.jpg

Uudise rubriigid: