01.12.2019

Kogunes Virmalise Lasteaia esimene Laste nõukogu!

29. novembril kogunesid direktori juures kolme vanima rühma, Uudistajate, Seiklejate ning Rändajate esindajad.

Tallinna Virmalise Lasteaia üks põhiväärtusi on lapsest lähtumine ning sellest tulenevalt otsustasime käesoleval õppeaastal lisaks vanemate kogule kutsuda ellu ka laste nõukogu.

Laste nõukogu hakkab koos käima kord kvartalis. Taolise ettevõtmise eesmärgiks on kaasata lapsi rohkem lasteaia üldise elu kujundamisesse. Juba mitmendat aastat praktiseerime projektõpet, kus laste ideed ja mõtted on õppeprotsessi läbiviimisel väga olulisel kohal ning laste nõukogu moodustamine tundus selle loogiline jätk olevat.

Esimeses nõukogus arutles lasteaia direktor Kerli rühmade esindajatega erinevatel teemadel: missugused on toredad asjad/ettevõtmised meie lasteaias, mida lastele meeldib mängida, leppisime kokku viisakad käitumistavad kõikidele meie lasteaia lastele jne.

Uuel aastal kohtuvad juba järgmised rühmade esindaja, et oma sõna sekka öelda :)

Toimetaja: Kerli Stein, Tallinna Virmalise Lasteaia direktor

Uudise rubriigid: