11.06.2020

Lasteaia suvine töökorraldus 22.06.20 - 21.08.20

Alates 22. juunist toimetame ainult Virmalise 24 majas. Kuni 10.07 on avatud kaks rühma ning alates 13.-14.07 on avatud üks rühm.

Tuletame meelde, et lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks perioodil 15.-31.07.2020 ja sellel ajal võtab avalduse alusel meie lapsi vastu Tallinna Luha Lasteaed. Meie lasteaed on Luha Lasteaiale asenduslasteaiaks 01.-14.07.2020.

Töökorralduslik graafik on lisatud käesoleva teate juurde, ELIIS keskkonda dokumentide alla ning mõlema maja välisustele.

Virmalise Lasteaia suvine töökorraldus juuni-august 2020

Suvisel ajal lähtume lasteaia töökorralduses eriolukorra lõppemisest tingitud tegevuskava juhistest.

TALLINNA VIRMALISE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE

TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

 

Tegevused

 

Kokkulepped   lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 •   Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle   vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus, ei tohi   lasteaeda tuua.
 •   Lapsi võetakse vastu õues, halva ilma korral   välisuksel või eeskojas.
 •   Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2   nõuet.
 •   Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia   hoonesse ei ole aktsepteeritud.

2.

Laste ja töötajate   tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 •   Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja   laste kaitseks lasteaias toimub regulaarne ja hoolikas kätepesu, ruumide   piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
 •   Laste vastuvõtmisel on õpetajatel   võimalus kasutada isikukatsevahenditena kaitsemaski (või tolmumaski FFP1)   ning ühiste esemete või pindade kasutamisel ühekordseid kaitsekindaid.
 •   Kaitsemaski kasutamisel tuleb lähtuda   selle kasutusajast ja kasutustingimustest.
 •   Kindlasti peab lasteaias kirurgilist   maski kandma kohapeal haigestunud õpetaja või laps, see aitab takistada   COVID-19 viiruse levikut.

3.

Rühmade   komplekteerimine

 

 •   Alates 22.06.20 on Videviku tänava maja suletud.
 •   Virmalise majas on suveperioodil avatud kaks rühma.
 •   Augustis avame rühma nädalate kaupa: esimesel   nädalal ühe rühma, teisel nädalal kogu Virmalise maja. Kolmandal nädalal   Videviku majas ühe rühma. Kõik rühmad on uuesti avatud alates 24.08.20.

4.

Õppe- ja   kasvatustöö

 

 •   Õpetajatel selgitavad igapäevategevustes   lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning   näitavad ette, kuidas käsi õigesti pesta.
 •   Suvised õppetegevused toimuvad õues.
 •   Suvisel perioodil ei osutata lastele   huvihariduse teenust.

5.

Toitlustamine

 

 •   Toidu jagamisel järgime kõiki tervisekaitsenõudeid.
 •   Toitlustamisel puhastame ja desinfitseerime kõiki   sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 •   Jälgime, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste   joogitopsi, lusikat jm söögiriistu. Vee joomiseks tuleb lastel kasutada   isiklikku joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav).

6.

Kommunikatsiooni   juhtimine

 •   Üldist töökorralduslikku infot edastab lasteaia   direktor Kerli Stein infokeskkonna www.eliis.ee või lasteaia kodulehe vahendusel.
 •   Lasteaia direktoriga saab vajadusel ühendust   täpsustava info saamiseks e-posti aadressil kerli.stein@virmalise.edu.ee   ning telefonil 6 450 052.

7.

Uute laste vastuvõtmine   ja harjutamine lasteaiaga

 

 •   Uued lapsed tulevad koos lapsevanemaga lasteaeda   alates 17.08.2020. Tulek toimub lapsevanematega kokku lepitud graafiku   alusel.
 •   Kuni 3.aastase lapse vanem saab olla lapsega   kohanemisperioodil rühmas kuni kahel hommikupoolikul.
 •   Kuni 2. aastase lapse vanem saab olla lapsega   kohanemisperioodil rühmas kuni üks töönädal.

8.

Asenduslasteaeda   minek, asenduslasteaias olek

 •   Infokeskkonnas ELIIS on   üleval asenduslasteaia koha taotlemise avaldus, mis tuleb täita ning   asenduslasteaia direktorile saata.
 •   Asenduskohta pakkuv   lasteaed on meile ette saatnud töökorraldusliku info, mida teisest lasteaiast   tulev lapsevanem võib vajada, et saaks oma lapse sujuvalt asenduslasteaeda   viia.
 •   Virmalise lasteaed on   hiljemalt 29.06.20 edastanud perioodiks 01.-14.07.20 kohta vajavatele Luha   Lasteaia laste vanematele oma töökorraldusliku info, et asenduskoha   kasutamine oleks võimalikult sujuv ja tõrgeteta.
 •   Asenduslasteaias   kehtivad sealse asutuse töökorralduslikud tavad ja kokkulepped.

9.

Laste kojuminek

 

 •   Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral   antakse laps üle välisuksel või eeskojas.
 •   Eriolukorra tingimustes pole lapsevanematele lubatud   koos lapsega territooriumile mängima jääda. Kui vanem soovib, et laps oleks   juba õues olnud, saab ta lapsele järele tulla pisut hiljem.

 

 

Uudise rubriigid: