15.05.2019

Linnavolikogu esimees andis kätte Raestipendiumid

Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik andis täna Raekojas toimunud pidulikul aktusel kätte Raestipendiumid.

„Raestipendium loodi, et soodustada Tallinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrantide ja doktorantide poolt ning ma usun, et see eesmärk on küll igati üllas,“ sõnas Tiit Terik. „Loodetavasti saab pealinn tänu Raestipendiumile valmivatest uurimistöödest oma ülesannete teaduspõhiseks lahendamiseks palju abi.“

Tallinna linna Raestipendiumi eesmärkideks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrantidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorantidele kuni 6 stipendiumi (iga stipendium 1500 eurot). Stipendiumi rahastab Tallinna linn.

Uudise rubriigid: