Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

1. klassi õppekoht

Olulised tähtajad 1. klassi astumisel:

  • 1 -15. märtsil saab esitada taotlusi septembris 1. klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks Tallinna munitsipaalkoolis. Taotlus esitatakse eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis.
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.
  • Ülelinnalise vastuvõtuga koolid võtavad õpilasi vastu jaanuaris-veebruaris kooli vastuvõtukorra alusel.

KKK, kui laps läheb esimesse klassi

 

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Teade koolikohast loobumisest

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb Tallinna Haridusametit teavitada enne 1. maid. Kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.

Teade 6-aastase lapse koolitulekust

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.