Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2023/2024. õppeaasta üldeesmärgid

  1. Õppekava uuendamine.
  2. Personali heaolu parendamine (vaimne tervis, liikumine, terviseedendus).
  3. Projektides osalemine sh rahvusvahelised ja nende algatamine.
  4. Koostöö erinevate huvigruppidega, st parima praktika jagamine.
  5. Õpilaste eripäradega arvestamine.

Viimati muudetud 30.10.2023