Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

10. klass

Vastuvõtu tingimused:

- Lõputunnistuse keskmine hinne mitte vähem kui 3,8
- Vestlus kooli direktoriga (osaliselt eesti keeles)

10. klassi sisseastuja esitab:

  • Sisseastuja isikut tõendava dokument (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametliku kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • Sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi original või ametlikult kinnitatud ärakiri või välisriigi omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
  • Eesti keele kui teise keele tunnistuse koopia;
  • Väljavõte õpilase tervisekaardist

Avaldus 10.klassi

Viimati muudetud 19.05.2023