Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

2. - 9., 11. - 12. klassid

2. - 9., 11. - 12. klassid

Teisest koolist tulnud õpilane esitab järgmised dokumendid:

  • kirjaliku taotluse põhikooli klassidesse ja gümnaasiumi klassidesse;
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • põhikooli lõputunnistuse (11.-12. klassi astumisel);
  • direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  • kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
  • digifoto 3X4 aadressile [email protected]. Lisada lapse nimi ja isikukood.
Avaldus 2. - 9. klassi astujale

Taotlus gümnaasiumi vastuvõtmiseks

Viimati muudetud 01.03.2024