Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2. - 9. Klassid

Teisest koolist tulnud õpilane esitab järgmised dokumendid:

  • Isikut tõendava dokumendi, lapse sünnitunnistuse, kui on lapse passi või ID koopia;
  • Väljavõte õpilasraamatust;
  • Klassitunnistus (saabumisel aasta keskel);
  • Hinneteleht (saabumisel õppeveerandi keskel);
  • Tervisekaart;
  • Lapse individuaalsuse kaart (LIK) (lasteaiast);

Avaldus 2. -9. Klassi astujale

Viimati muudetud 02.02.2022