Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lõpueksamite toimumise ajad

Toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022

 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Viimati muudetud 26.10.2021