Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Raamatukogu

Raamatukogu

Raamatukogu töötab: 8:00 – 16:00

Lugejate teenindamine: 9:00 – 15:00

Raamatukoguhoidja: Tatjana Nekrassova ([email protected], +372 6522345)

Kooliraamatukogu kasutamiseeskiri:

 1. Käesolev eeskiri sätestab raamatukoguteeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.
 2. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik Tallinna 53. keskkooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad, välja arvatud lugejad, kellelt on võetud vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjale raamatukogu kasutamise õigus.
 3. Raamatukogu põhiteenused – teavikute kohalkasutus ja laenutamine – on tasuta.
 4. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.Õpilased registreeritakse lugejaks õpilaspileti esitamisel.
 5. Lugejal on õigus koju laenutada korraga kuni 5 raamatut, algklasside lastel (1 – 4.klass) 2-3 raamatut.
 6. Teavikute tagastamistähtaeg on kaks nädalat.Lugeja võib teavikute tagastamistähtaega pikendada, kui neid ei vaja teised lugejad.
 7. Lugemissaalis asuvaid teatmeteoseid , entsüklopeediaid , uued ajakirju ja ajalehti koju ei laenutata.
 8. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma ja avastatud rikkumistest kohe teatama.
 9. Õpilased tagastavad kõik raamatud raamatukokku õppeaasta lõpul. Suviseks perioodiks saab laenutada vaid õppetööks vajalikke materjale õpetajaid, haldus-ja teenindavat personali ning lapsevanemaid isikut tõendava dokumendi alusel.
 10. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaväärsega.
 11. Õpilane saab kõik vajaminevad õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed õppeaasta alguses, gümnaasiumiosas ka õppeperioodi alguses klassijuhataja kaudu.
 12. Põhiharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed summas mitte rohkem kui kinnitatud riigieelarvest ühe õpilase kohta aastas; keskharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks ainult õpikud.
 13. Raamatukogus kehtib kooli sisekorra eeskiri.

Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.11.12 nr 210
Raamatukogu põhimäärus

Viimati muudetud 23.04.2024