Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Riigieksamite toimumise ajad

Riigieksamite toimumise ajad

Riigieksamid 2023/2024 õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. 
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

(2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
(3) Prantsuse keele rahvusvaheliste keeleeksamite (Diplôme d'études en langue française A2-, B1- ja B2-tase), Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.


https://www.riigiteataja.ee/akt/130052023001

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024