Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Aegna saare jäätmekäitlus

Aegna saarel korraldab jäätmete kogumist ja vedu Tallinna Jäätmekeskus. Saarel on jäätmete liigitikogumiseks suurepärane kogumisvõrgustik. 

Koos saarel elavate inimeste ja ettevõtetega sõnastame saare jäätmekäitluse eesmärgid:
 • Külastaja ei jäta oma jäätmeid saarele, vaid viib need mandrile tagasi või jätab jäätmepunkti. Jäätmete vedu saarel lõhub õrne kooslusi. 
 • Aegnast hooliv inimene ühekordseid nõusid ei kasuta. 
 • S​​​​egaolmejäätmeid ehk prügi ei teki saarel rohkem, kui 10% jäätmete kogusest. Püüdleme Eesti kõige väiksema prügitekkega saareks. 
Saarel tekkinud liigiti kogutud jäätmed ja vähese prügi võtame vastu Aegna jäätmepunktis, mis asub sadamahoone kõrval aadressil Tagamaa tee 1. 
 • Aegna jäätmepunkt on alati ilus, puhas ja heakorrastatud ning selle eest kannab hoolt meie klienditeenindaja Lii Pihlak (tel 616 4000). 
 • Aegna jäätmepunkt on klientidele avatud igal laupäeviti kell 10.00-11.00. Riigipühadel oleme suletud. suvi/talv
 • Üleantavate jäätmete eest saab tasuda kohapeal sularahas vastavalt hinnakirjale. Arve jäätmete üleandmise eest saadetakse kliendile e-postiga. 
 • Saarel asuvatest avalikest kogumispunktidest veab liigitikogutud jäätmed Aegna jäätmepunkti Kesklinna Valitsuse tellimusel Mittetulundusühing Roheline Rügement. 
 • Jäätmete äraveo Aegna saarelt laevaga mandrile ja edasise käitluse korraldab jäätmekeskus.
Korraldame ka olmejäätmete veo saareelanikelt:
 • Veame koos kolme jäätmeliiki: prügi, paberi ja kartong ning pakendijäätmeid. Me ei sõlmi veolepingut ainult prügi äraveoks.
 • Prügi veame ära vaid siis, kui see ei sisalda taaskasutatavaid jäätmeid sh biojäätmeid. Kontrollime prügikotte pisteliselt veo käigus ja jätame need prügikonteinerid sel juhul tühjendamata. 
 • Hinnakiri
 • Tühjendussagedus 2 nädala tagant (suvel) ja 8 nädala tagant (talvel)
 • Konteinerite rent
 • Jäätmeveolepingu sõlmimiseks palume võtta ühendust info@prugi.ee või tel 616 4000. 
img_3946.jpg
 

Viimati muudetud 17.11.2023