Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ajalugu

Tallinna Loitsu Lasteaed on  munitsipaallasteasutus, mis asub Lasnamäe Linnaosas. Lasteaia hoone  on  ehitatud  tüüp-projekti järgi basseiniga lasteaiaks ja avatud 07.03.1982.a. nimetusega Tallinna 158. Lastepäevakodu. Lasteaia õppekeel on eesti  keel.
Algselt töötas lasteaias 12 rühma. 1996. a ehitati üks sõimerühm ümber  võimlaks ja õppealajuhataja tööruumiks. Sellest ajast lasteaias töötab 11 rühma.
27. 11. 2000. a  kannab lasteaed nimetust TALLINNA LOITSU LASTEAED.

Lasteaed on avatud  6.30 – 18.30
Lasteaial on oma logo ja lipp
logo.jpg

Viimati muudetud 13.10.2023