Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Akadeemia tee 48 äriruumide üürile andmine

Tallinna Linnavaraamet teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2022 korralduse nr 663 alusel antakse Akadeemia tee 48 asuva munitsipaalelamu sokIikorruse äriruumid nr 005-015 ja nr 018-022 (inv pl) üldpinnaga 218,1 m², tähtajatult üürile Sotsiaalkindlustusametile (registrikood 70001975) kasutusotstarbega sõjapõgenike majutamiseks.

Tallinna Linnavaraamet sõlmib Sotsiaalkindlustusametiga äriruumi üürilepingu üüriga 218,10 eurot kuus, millele lisanduvad tasumisele kuuluvad korrashoiu- ja muude kokkuleppeliste teenustega (sh inventariga) seotud kulud. Äriruumi üürilepingu eritingimused reguleerivad nõudeid majutamiseks (sh majutatavate arv äriruumides, et oleks tagatud evakuatsiooniruum). Äriruumide allüürile andmine ei ole lubatud.

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Viimati muudetud 05.07.2022