Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps Tallinna Allika lasteaias

Erivajadusega laps Tallinna Allika lasteaias

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö (rühmaõpetaja, meditsiinitöötaja, logopeed, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja), mille toimimise eest vastutab lasteasutuse juhataja.

Tallinna Allika Lasteaias toimub laste erivajaduse väljaselgitamine. Igal sügisel vestlevad tugispetsialistid kõigi lastega, et selgitada välja erivajadusi. Kui leitakse, et lapsel on vaja logopeedilist abi, toimub vestlus lapsevanemaga. Lastel on võimalus saada tugispetsialisti abi vanema nõusolekul.

Laste arengu arendamisel kasutatakse järgnevaid tegevusi:

• Laste uuring

• Mängu teraapia

• Tegevusteraapia

• Vestlused

• Liivateraapia

• Logopeediline massaz

• Lastevanemate nõustamine

 Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös logopeedi ja teiste spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.

Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peresid.

Viimati muudetud 21.02.2024