Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid 2023 - 2024

Laps väärtustab Eestit kui oma kodumaad, väärtustab eesti keelt, rahvakultuuri ja traditsioone;

Eesti keele tegevuste ja ürituste osakaal on suurenenud;

Rakendunud on muutunud õpikäsitlus, kus on hea õpetajate vaheline koostöö,

partnerlus, koostööõppimine ning arvestamine lapse individuaalse eripäraga.
 

 

    Viimati muudetud 20.09.2023