Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Allika Lasteaia koosseisunimestik

Tallinna Allika Lasteaia koosseisunimestik

TALLINNA ALLIKA LASTEAED

KÄSKKIRI

Tallinn                                                                                                     10.01.2023  nr 1-2/1

 Tallinna Allika Lasteaia koosseisunimestiku kinnitamine  
 

Tallinna Allika Lasteaia põhimääruse § 14 lg 4 punkt 7 ja Haridus- ja teadusministri 11.09.2015 määruse nr  42 „Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis“ alusel
1. Kinnitada Tallinna Allika Lasteaia töötajate koosseisunimestik alates 01.01.2023 alljärgnevalt:

Direktor 

1,0

Õppealajuhataja   

1,0

Direktori asetäitja majandusalal

1,0

Õpetaja                                  

22,0

Muusikaõpetaja                 

1,25

Eesti keele õpetaja                 

1,0

Eesti keele rühmaõpetaja                                         

3,0

Liikumisõpetaja                               

1,0

Õpetaja abi                                                

11,0

Logopeed                                

1,0

Remonditööline

0,5

                                                            KOKKU:                      43,75

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Allika Lasteaia direktori 01.02.2022 käskkiri nr 1-2/5 „Tallinna Allika Lasteaia koosseisu kinnitamine.“
 

Viimati muudetud 21.02.2024