Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mänguline riigikeeleõpetus õpetajatele Tallinna Allika Lasteaias

Mänguline riigikeeleõpetus õpetajatele Tallinna Allika Lasteaias

Uuest õppeaastast ootab ees üleminek riigikeelsele õppele. Osa meie õpetajatest valdab vajalikul tasemel riigikeelt, paljud osalevad erinevatel kursustel.

6. märtsil viisime õpetajatega läbi mängulise riigikeeletunni. Soojendusena toimus küsimuste ja vastuste voor. Küsimused olid väga erineva raskusastmega, kuid keegi vastamisel hätta ei jäänud. Küsimusele "Kellena Sa töötad?" tulid kiirvastused, aga küsimused "Kellena Sa tahaksid töötada?" ja "Millest Sa unistad?" nõudsid enam mõttetööd ja sõnavara valimist. Mõnele küsimusele oleksid õpetajad soovinud pikemaltki vastata. Valesid vastuseid ei olnud, ainus reegel - kõnes tuleb kasutada vaid riigikeelt.

Iga võõrkeele õppimine on meie ajule kasulik. Keele õppimine on inimese aju just sedavõrd arendav, kuivõrd uue keele õppimiseks pingutama peab. Enam pingutust meie õpetajatele pakkuski konkreetse tunni intensiivne keeleõppeharjutus tegevuskaartidega. See mäng sundis õpetajaid nii vaimselt kui füüsiliselt pingutama. Ja õpetajad tulid hästi toime. Sellise mängulise riigikeeletunni õnnestumiseks on tarvis tegutsemisjulgust ja õppijate (antud juhul siis õpetajate, kes olid õppija rollis) soovi kõneleda, kartmata teha vigu.

Lapseeas on keeleõpe valdavalt mänguline, keele omandamine toimub kiirelt ja kergema vaevaga, sest seda toetab lapse loomulik huvi. Keeleõppe üks strateegiatest on just lapseliku huvi ära kasutamine. Täiskasvanud inimest toetab õppimisel tema sisemine motivatsioon. Kui inimesel on soov, kavatsus ja tahtmine õppida selgeks võõrkeel, siis saavutatakse ka eesmärk.

Tallinna Allika Lasteaia juhtkond ja õpetajad on astunud otsustavaid samme riigikeelsele õppele üleminekul. Näiteks, lasteaed osaleb keelerände projektis, mille raames on mitu meie õpetajat suundunud ajutiselt tööle eesti õppekeelega lasteaedadesse. Lisaks, kohapeal - lasteaias pakub riigikeelepraktikat vene emakeelega õpetajatele õpetaja Helen, kes liitus meiega programmi "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames. Iganädalaselt, regulaarselt toimub tema eestvedamisel õpetajatevaheline suhtlus - keeleõppekohviku formaadis. Eesti keele kohvik on populaarne! Nendel vene emakeelega õpetajatel, kes on soovinud oma riigikeele oskuse taset tõsta, on võimalusi olnud ja nad on neid võimalusi ka kasutanud.