Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Avalik konkurss „Tallinna linnale aastatel 2023−2024 õigusteenuse osutajate leidmine riigihangete seaduse § 11 lg 1 p-s 11 sätestatud õigusteenuse osutamiseks"

Avalik konkurss „Tallinna linnale aastatel 2023−2024 õigusteenuse osutajate leidmine riigihangete seaduse § 11 lg 1 p-s 11 sätestatud õigusteenuse osutamiseks"

Tallinna Linnakantselei TEATAB avalikust konkursist

„Tallinna linnale aastatel 2023−2024 õigusteenuse osutajate leidmine riigihangete seaduse § 11 lg 1 p-s 11 sätestatud õigusteenuse osutamiseks[1]

Tallinna Linnakantselei korraldab avaliku konkursi Tallinna linnale (ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele, Sihtasutusele Tallinna Kultuurikatel (registrikood 90009424), Sihtasutusele Tallinna Hambapolikliinik (registrikood 90008465), Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak (registrikood 90008436)) ajavahemikuks 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2024 õigusteenuse osutajate leidmiseks.

1.     Õigusteenuse osutaja:

a)     on advokaadibüroo;

b)     kompetentsus peab võimaldama osutada õigusteenust,

c)     suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust,

d)     peab olema tasunud kõik kohalikud ja riiklikud maksud,

e)     peab õigusabi vajaduse korral sõlmima õigusabilepingu vormil, mis on avalikustatud veebilehel http://www.tallinn.ee/oigusabi,

f)       oskab rakendada Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrust nr 24 kinnitatud „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise korras“;

g)     peab osutama aastatel 2023−2024 õigusteenust pakkumuses märgitud tunnitasumääraga ja arvestama, et lepingupooled võivad kokku leppida pakkumuses märgitud tunnitasumäärast madalamas tasumääras, ning

h)     esitama pakkumuse vormil, mis on avalikustatud veebilehel http://www.tallinn.ee/oigusabi.

2.     Pakkumus tuleb esitada Tallinna Linnakantseleile aadressil [email protected] hiljemalt 16. detsembril 2022.

3.     Õigusteenuse pakkujad selgitatakse välja ning nende nimekiri avaldatakse veebilehel http://www.tallinn.ee/oigusabi 22. detsembriks 2022.


[1] Õigusteenus, mis on seotud kliendi potentsiaalse esindamisega Eesti või teise riigi või rahvusvahelises kohtus, vahekohtus või ametiasutuses advokaadi poolt, ja sellega seotud õigusnõustamine või notariaalse dokumendi tõestamistoiminguga seotud teenus või hooldaja või eestkostja osutatav õigusteenus või muu õigusteenus, mida osutab kohtu määratud isik, või õigusteenus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega

Viimati muudetud 01.12.2022