Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasnamäe Linnaosa Valitsus TEATAB

Lasnamäe Linnaosa Valitsus TEATAB

Äriruumi üürile andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine
(Lasnamäe Spordikompleks, Pae tn 1 äriruum nr 51) Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 38 punkti 2 ja Tallinna linnapea 29. jaanuari 2021 käskkirja nr T-4-1/21/5 Eelarve täitmise korraldus linna ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes“ punkti 5.1 ja Tallinna Linnavalitsuse 15.05.2024 korralduse nr 359 „Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine ja ülesannete täitmine“ p 4.1 alusel, kooskõlas Lasnamäe linnaosa vanema 6. veebruari 2024 korraldusega nr T-24-1/24/14 Äriruumi üürile andmine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lasnamäe Spordikompleks, Pae tn 1 äriruum nr 51) ja komisjoni moodustamine“ ning arvestades Lasnamäe Spordikompleksi komisjoni 6. juuni 2024 otsust (protokoll nr 7).

Tunnistada nurjunuks Lasnamäe linnaosa vanema 6. veebruari 2024 korralduse nr T-24-
1/24/14 „Äriruumi üürile andmine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lasnamäe
Spordikompleks, Pae tn 1 äriruum nr 51) ja komisjoni moodustamine“ alusel välja kuulutatud
avalik kirjalik enampakkumine. Avalikule kirjalikule enampakkumisele laekus üks pakkumus.
Jalgpalliklubi FC Ararat pakkumus vastas tingimustele, kuid Jalgpalliklubil FC Ararat on
võlgnevus Lasnamäe Spordikompleksi ees. Lepingut ei sõlmita pakkujatega, kellel on
maksetähtaega ületanud võlgnevused linna asutuse ees.
Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel tagastada tagatisraha summas 494,20 eurot
Jalgpalliklubile FC Ararat.

Korraldusele võib 30 päeva jooksul arvates selle teatavakstegemisest esitada vaide
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ([email protected]) kaudu Tallinna Linnavalitsusele või
kaebuse Tallinna Halduskohtule ([email protected]).
 

Viimati muudetud 18.06.2024