Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasnamäe Linnaosa Valitsus TEATAB

Lasnamäe Linnaosa Valitsus TEATAB

Paevälja pst 5, 7 ja 9  kinnistute  detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 5. juulist 2024 kuni 19. juulini 2024 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 I korruse fuajees, kus planeeringuga on võimalik tutvuda igal tööpäeval kogu tööaja jooksul.

Paevälja pst 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringuga planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Paevälja asumis Paevälja puiestee ääres.
Kontaktvööndis paiknevad kuni 8-korruselised korterelamud ja madalad tootmis- ja ärihooned. Ühtne arhitektuurne stiil piirkonnas puudub, hooned on eri ajastutest. Planeeritud ala lähiümbrus on kiiresti arenev piirkond. Vana-Kuuli tänava piirkonnas asub endise Lasnamäe sõjaväelennuvälja ala, kuhu kuulub hulk ajaloolisi ja arhitektuurselt huvitavaid 1920.1930. aastatel ehitatud paekivihooneid, mis on osaliselt veel säilinud.

Planeeritud maa-alale jääb KESKKONNAHOOLDUSE OÜ ja Hepsor Fortuuna  omandis olev ärimaa sihtotstarbega Paevälja pst 5 kinnistu pindalaga 5881 m 2 . Kinnistul paikneb büroohoone, angaar ja kuur.
Planeeritud alale jääb riigikaitsemaa sihtotstarbega  Paevälja pst 7 kinnistu pindalaga 5332 m2 , mille omanik on Hepsor Fortuuna OÜ. Kinnistul paikneb kaks paekivihoonet.
Planeeritud alale jääb tootmismaa sihtotstarbega Paevälja pst 9 kinnistu pindalaga 2850 m², mille omanik on  osaühing Hepsor Fortuuna OÜ. Kinnistul paikneb paekivist tööstushoone.

Lisaks jääb planeeritud alale osa Tallinna linna omandis olevatest transpordimaa sihtotstarbega Alvari tänav T1 ja Paevälja puiestee kinnistutest.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevate kinnistute ümberkruntimine, maa sihtotstarbe muutmine äri-, tootmis- ja riigikaitsemaast äri-, elamu- ja transpordimaaks, kruntidele ehitusõiguse määramine kahe korterelamu ehitamiseks ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ärihooneteks või ärihooneteks ja üheks äripindadega korterelamuks. Lisaks on detailplaneeringus antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneering näeb ette olemasolevasse linnaruumi sobiva lahenduse, muutes piirkonna senisest atraktiivsemaks. Kvartali identiteedi loovad eelkõige ajaloolised paekivihooned, millele on lubatud kaasaegsed laiendused: juurde- ja pealeehitused. Uued kõrgemad hoone mahud on ette nähtud kavandada Alvari tänava äärde. Alale on planeeritud mitmeid funktsioone: elamud, kaubandus, teenindus, toitlustus, büroo, sport. Planeeritud on hoonetega sidus avalik väliruum ning kompaktsed, mugavalt ja loogiliselt juurdepääsetavad ning kasutatavad haljasalad.
Kergliiklusteed on ühendatud tänavavõrguga ja võimaldavad hoonete vahel vabalt liikuda, kavandatud on keskne kirde-edelasuunaline kergliiklustee. Juba ehitamisel oleva kagupoolse korterelamute alaga on ette nähtud kvartalisisene ühendus ning ühendus on planeeritud ka kõrvalkvartaliga, kus on menetlemisel detailplaneering, millega kavandatakse elamuid ja ärihooneid ning keskne roheala.
Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivis. 
 

Viimati muudetud 18.06.2024