Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet annab teada korduvast Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneeringu (detailplaneering) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Kuna esmase (30.06.-13.07.2022) detailplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku ajal jäid osad menetlusosalised kaasamata siis korraldatakse 05. - 18.12.2022 korduv KSH aruande avalik väljapanek, mille jooksul on võimalik tutvuda detailplaneeringu ja KSH aruandega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis (Harju tn 13) ning Tallinna Linnavalitsuse veebilehel https://www.tallinn.ee/et/keskkond/lennuki-tanava-liivalaia-tanava-lauteri-tanava-ja-maakri-tanava-vahelise-kvartali-detailplaneeringu.

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada avalikustamise vältel aadressil Mündi tn 2 15197 Tallinn või e-posti teel kommunaal@tallinnlv.ee.

KSH aruande avalik arutelu toimub 21.12.2022 Kesklinna Linnaosa Valitsuse saalis (Nunne tn 18) algusega kell 15.00 tingimusel, et avaliku väljapaneku käigus esitatakse ettepanekuid vastuväiteid ja küsimusi KSH aruandele. Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine (kart.talimaa-eelmaa@tallinnlv.ee).

Detailplaneering ja KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 15.10.2014 korraldusega nr 1533-k "Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas".

Detailplaneeringu eesmärkideks on liita Maakri tn 29 ja Lennuki tn 24 kinnistu ning osa Lennuki tn 26 kinnistust ja osa Liivalaia tn 41 kinnistust kuni 50% elamumaa ja vähemalt 50% ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus moodustatavale krundile ühe kuni 36 maapealse ja 4 maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone ehitamiseks; muuta Lennuki tn 26, Liivalaia tn 39, Liivalaia tn 41 ja Liivalaia tn 43 kinnistute piire ja sihtotstarvet ning määrata kruntidel asuvate hoonete rekonstrueerimise või laiendamise ulatus ja tingimused; määrata A. Lauteri tn 7 ühiskondlike ruumidega elamu ja A. Lauteri tn 7c ühiskondliku hoone laiendamise ulatus ja tingimused. A. Lauteri tn 7b, A. Lauteri tn 7a ja A. Lauteri tn 7d kinnistute piire ei ole ette nähtud muuta ja uusi hooneid ei ole kruntidele kavandatud. Määratud on kõigi planeeritud alal asuvate kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna Planeeringute registris:  https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP039200.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest mõju.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, koostaja on K-Projekt Aktsiaselts, KSH aruande koostaja on OÜ Hendrikson&Ko ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu. KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (kontaktisik Kärt Talimaa-Eelmaa, tel 640 4771, e-post kart.talimaa-eelmaa@tallinnlv.ee).

Viimati muudetud 29.11.2022