Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mustamäe Linnaosa Valitsus teatab Mäepealse tn 21a kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Mustamäe Linnaosa Valitsus teatab Mäepealse tn 21a kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Mustamäe Linnaosa Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 08.07 - 07.08.2024 Tallinna Linnavolikogu 04.04.2024 otsusega nr 43 vastuvõetud 0,86 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mäepealse tn 21a kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 19095).

Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenindussaali infoletis, aadressil E. Vilde tee 118 ning Tallinna Linnavalitsuses I korruse infosaalis aadressil Vabaduse väljak 7. Teenindussaalide lahtiolekuajad: E 8.15 - 18.00, T-N 8.15 - 17.00, R 8.15 - 14.00. Detailplaneeringuga saab tutvuda ka lähemalt, palume Teil oma soovist Mustamäe Linnaosa arhitektile ette teatada aadressil: [email protected]  tel. 6457528, lisaks on detailplaneeringu materjalid leitavad ka Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Mäepealse tn 21a kinnistu jagada kaheks krundiks, moodustatavale elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krundile määrata ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ning ühe kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks ning moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile kahe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneeringu (https://www.tallinn.ee/et/ruumiloome/mustamae-linnaosa-uldplaneering-kehtestatud) kohane ärimaa maakasutuse juhtotstarve korterelamute ja äriehitiste arenguala juhtotstarbeks.
 

Viimati muudetud 15.06.2024