Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Peremehetuteks ehitisteks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 23.11.2022 korraldusega nr 1032 otsustati:

Tunnistada peremehetuks ehitiseks Tallinnas Lasnamäe linnaosas Hooldekodu tee 7 (katastritunnus 78403:308:0650, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2070 m2), Hooldekodu tee 7a (kinnistusregistriosa nr 26339201, katastritunnus 78403:308:0018, sihtotstarve transpordimaa 100%, pindala 712 m2), Hooldekodu tee 9 (kinnistusregistriosa nr 9500050, katastritunnus 78401:101:3025, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1143 m2) ja Hooldekodu tee 11 (katastritunnus 78403:308:0620, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2276 m2) kinnisasju läbiv veetorustik.

Tallinna Linnavalitsuse 23.11.2022 korraldusega nr 1033 otsustati:

Tunnistada peremehetuteks ehitisteks järgmised ehitised:

1.1 Tallinnas Pirita linnaosas Supluse pst 1c // Pirita rannaala (kinnistusregistriosa nr 26459901, katastritunnus 78402:202:0088, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, pindala 421 713 m2) ja Merivälja tee T3 (kinnistusregistriosa nr 23809001, katastritunnus 78402:202:0066, sihtotstarve transpordimaa 100%, pindala 28 959 m2) kinnisasju läbiv veetorustik (läbimõõtudega 110/63 mm);

1.2 Tallinnas Pirita linnaosas Mähe tee T4 (kinnistusregistriosa nr 2550050, katastritunnus 78401:101:0942, sihtotstarve transpordimaa 100%, pindala 3101 m2), Supluse pst 1c // Pirita rannaala (kinnistusregistriosa nr 26459901, katastritunnus 78402:202:0088, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, pindala 421 713 m2) ja Merivälja tee T3 (kinnistusregistriosa nr 23809001, katastritunnus 78402:202:0066, sihtotstarve transpordimaa 100%, pindala 28 959 m2) kinnisasju läbiv kanalisatsioonitorustik (läbimõõduga 90 mm).

Korraldusi on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Viimati muudetud 25.11.2022