Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab Kose tee 64 ja Purde tn 2a kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad ja eskiislahenduse

Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab Kose tee 64 ja Purde tn 2a kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad ja eskiislahenduse

Kose tee 64 ja Purde tn 2a kinnistu detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 04.juuni 2024 korraldusega nr 541. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega Kose tee 64 ja Purde tn 2a kinnistutest moodustada üks elamumaa sihtotstarbega krunt ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kokku kahe kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ridaelamu ning ühe abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,71ha. Planeeritav ala asub Pirita linnaosas Kose asumis. Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala väikeelamute alal (EV). Alale võib kavandada väikeelamuid (pereelamuid, kaksik(paaris)elamuid, ridaelamuid ja 2-korruselisi kuni 6 korteriga korterelamuid) ning lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-, tervishoiu ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Lubatud maksimaalseks kruntide täisehituseks on 25% ja vähimaks krundi suuruseks määratud 1200m2. Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostaja on Optimal Projekt OÜ ja huvitatud isik Holmekar OÜ.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega saab tutvuda 8.07. – 29.07.2024 igal tööpäeval tööaja jooksul Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6, ruumis 128 ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljak 7. Võimalusel palume tutvuda elektroonilisel teel.

Kose tee 64 ja Purde tn 2a detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 27.augustil 2024 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6, ruumis 123.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP046200
Dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima.
 

Viimati muudetud 19.06.2024