Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna Valitsus ANNAB TEADA: Üldplaneeringut muutva Telliskivi tn 57d kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ANNAB TEADA: Üldplaneeringut muutva Telliskivi tn 57d kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) avalikustavad Tallinna Linnavolikogu 30.11.2023 nr 105 otsusega algatatud üldplaneeringut muutva Telliskivi tn 57d kinnistu detailplaneeringu (edaspidi DP) ajavahemikus 23.04.-23.05.2024. 

DP-ga on võimalik tutvuda tööpäeviti Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse infosaalis aadressil Kari tn 13 ning Tallinna planeeringute registri veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP044130 DP nr DP044130.

DP asukoht, sh planeeringuala piir ja suurus: Telliskivi tn 57d kinnistu detailplaneeringuga (edaspidi detailplaneering) planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinnas, Pelgulinna asumis. Planeeritava maa-ala suurus on 0,79 ha.

DP lühitutvustus, sh olulised mõjud ja muutused: Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Telliskivi tn 57d kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega äri- ja büroohoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 otsusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane liiklusala maakasutuse juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusala juhtotstarbeks.

Viimati muudetud 01.04.2024