Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Õle tn 1 keldrikorruse äriruumi kasutusse andmiseks.

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Õle tn 1 keldrikorruse äriruumi kasutusse andmiseks.

 1. Põhja- Tallinna Valitsus kuulutab  välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ avaliku kirjaliku enampakkumise Õle tn 1 keldrikorruse äriruumi nr 2 (inv pl) pind  29,3 m², kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel:
  1. äriruumi kasutusotstarve on büroo, olmeteenindus, ladu;
  2. üüri alghind on 4  eurot/m²  (117,20 eurot kalendrikuus);
  3. äriruum antakse üürilepinguga kasutusse tähtajatult.
 2. Punktis 1 toodud äriruumi üürile andmise eritingimused on:
  1. üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu äriruumi kasutamise eest üüri;
  2. üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;
  3. üürnik tagab oma kulul äriruumi kasutamiseks vajalike eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise kirjalikult kooskõlastades üürile andjaga;
  4. äriruumi ei ole lubatud allüürile anda;
  5. üür suureneb üürilepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;
  6. üüri tasumise kohustus algab äriruumi otsese valduse üleandmisest.
  7. Äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.
 3. Avaliku kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.
 4. Enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt Põhja-Tallinna Valitsusele (Kari tn 13, Tallinn 10311, infosaali) kinnise ümbriku, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Pakkujal ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.
 5. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1. andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, konttakttelefon, e-post);
  2. pakkuja nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  3. äriruumi kasutamise otstarve;
  4. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  5. dokument tagatisraha tasumise kohta;
  6. pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;
  7. pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkumuse esitaja allkirja. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).
 6. Pakkumise tagatisraha suuruseks on ühe kuu üüri alghind 117,20 eurot. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: EE311010220061053015 (SEB Pank), viitenumber 5281050050050311, selgituseks märkida linnavara aadress, millega seoses pakkumine on esitatud. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses 10 tööpäeva jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.
 7. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates korralduse punktis 2.1 nimetatud äriruumi üürilepingu lõppemisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine.
 8. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.
Äriruumidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel telefonidel 6457010, 6457062,  
Pakkumused esitada infosaali (Kari tn 13) hiljemalt 25.04.2024 kella 09.00-ks.
Pakkumuste avamine algab 25.04.2024 kell 10.00 Põhja-Tallinna Valitsuses Kari tn 13, kabinet A321. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. 
 

Viimati muudetud 01.04.2024