Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet TEATAB vastavalt keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise otsusest

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet TEATAB vastavalt keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise otsusest


Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2024 otsusega nr 91 algatati Haabersti linnasoas Paldiski mnt 108 kinnistu ning lähiala detailplaneering ja sama otsusega algatati ka detailplaneeringu KSH, kuna  detailplaneeringuga kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevust nagu kõrghoone rajamist linnakeskkonda. Kavandatava kuni 22-korruselise kõrghoone rajamise tulemusena suureneb niigi tiheda liiklusega Haabersti liiklussõlme piirkonnas liikluskoormus veelgi, mõjutades oluliselt turvalisust ja liikluskorraldust. Liikluse kasvuga kaasnev suurenev müratase ja õhusaaste avaldavad negatiivset mõju nii planeeringualale, kontaktvööndile kui kogu linnakeskkonnale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Paldiski mnt 108 ärimaa sihtotstarbega kinnistu sihtotstarbe muutmine äri- ja elamumaaks ning ehitusõiguse määramine 1-22 korruseliste äriruumidega korterelamute ehitamiseks. Samuti üldiste maakasutustingimuste ja  heakorrastuse, haljastuse, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Haabersti linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 2,03 ha.

Strateegilise planeerimisdokumendi ja KSH algatamise otsusega saab tutvuda Tallinna õigusaktide registris aadressil teele.tallinn.ee ning planeeringu materjalidega (DP046250)  Tallinna planeeringute registris tpr.tallinn.ee.
 

Viimati muudetud 18.06.2024