Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib äriruumi üürilepingu 22. novembril 2022 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaga

Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib äriruumi üürilepingu 22. novembril 2022 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise võitja Milirado OÜ-ga (registrikood 12847552) Mündi tn 2 // Raekoja plats 10 // Saiakang 1 keldrikorruse ja I korruse äriruumi M7 (inv pl) üldpinnaga 77,6 m2 kasutamiseks. Äriruumi kasutusotstarve on jaekaubandus ja toitlustus, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Toitlustamisel võib müüa kaasnevat kaupa või osutada täiendavat teenust. Toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 1.00. Täiendava teenusena on keelatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus. Äriruum antakse kasutusse viieks aastaks üüriga 888 eurot kuus.

Äriruumi üürile andmise üldised eritingimused on:    

·        tasule äriruumi kasutamise eest lisanduva kõik kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus ja remondifond) ning üüritava äriruumi eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud.

·        üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;

·        üürnik kohustub kuumköögi kasutamisel tagama nõuetekohase ventilatsioonisüsteemi töö;

·        üürnikul on kohustus tagada hoone haldajale ööpäevaringne ligipääs avariitööde tegemiseks äriruumide I korrusel asuvale elektripaigaldise jaotuskilbile ja keldrikorrusel asuvatele hoone tehnosüsteemidele (soojasõlm, veemõõdusõlm ja Tallinna linna kaugkütte sisend). Signalisatsiooni olemasolul edastama vajaliku koodi ja andma haldajale valveisikute kontaktandmed;

·        haldaja informeerib valveisikuid viivitamatult avariist tingitud ruumidesse sisenemisest telefoni teel ning edastab vastava info kirjaliku taasesitamist võimaldaval kujul üürniku e-postile;

·        kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate kasutuslubade vormistamise;

·        üürileandja ei parenda üürile antavat äriruumi, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest; 

·        tagatisraha, 777 eurot võetakse äriruumi üürilepingu sõlmimisel arvesse lepingu alusel tasumisele kuuluva üüri osalise tasumisena;

·        äriruumi ei ole lubatud allüürile anda;

·        üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab äriruumi üürilepingu sõlmimisest.

Viimati muudetud 01.12.2022