Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib äriruumi üürilepingu Aegna saare sadamahoone Tagamaa tee 1 üürile andmiseks

Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib äriruumi üürilepingu Aegna saare sadamahoone Tagamaa tee 1 üürile andmiseks

Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2024 korralduse nr 578 alusel Vabatahtlik Reservpäästerühmaga (registrikood 80222068) tähtajaga kuni 30. oktoober 2024 (k.a) üürile Aegna saare sadamahoones Tagamaa tee 1 asuvad I korruse ruumide nr 1-7 eskiisprojektil (pind 51,5 m2) ja II korruse ruumide nr 8 ja 9 eskiisprojektil (pind 24,1 m2), pind kokku 75,6 m2 kasutamiseks päästerühma ülesannete täitmiseks, üüriga 73 eurot kuus.

Äriruumide üürile andmise üldised eritingimused on:          
  • tasule äriruumide kasutamise eest lisanduva kõik kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus ja remondifond) ning äriruumide eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;
  • üürnik kohustub korraldama hoone hooldamise, tagama hoone ja selle ümbruse heakorra ja sõlmima lepingud kommunaalteenuste osutajatega;
  • üürnikul on keelatud teha hoones ja selles asuvates äriruumides mistahes parendusi ja muid ehituslikke töid ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta;
  • üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;
  • äriruumide allüürile andmine ei ole lubatud;
  • üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 30. maist 2024.

Viimati muudetud 13.06.2024