Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet teatab Lossi plats 11 // Lühike jalg 9a äriruumide üürile andmisest

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet teatab Lossi plats 11 // Lühike jalg 9a äriruumide üürile andmisest

Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti hallatav Tallinna Linnamuuseum sõlmib äriruumide üürilepingu avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaga JT Kaubanduse OÜ   (registrikood 12568303)  Lossi plats 11 // Lühike jalg 9a  Neitsitorni hoone keldrikorruse köögi panipaiga ruum nr 0-2 (pind 2,8 m2), III korruse äriruum nr 3-1 (pind 52,8 m2), üldpind 55, 6 m2 ning osa neitsitorni ja Tallitorni vahelisest linnamüüri galeriikäigust (pind 86,5 m2), pind kokku 142, 1 m2   kasutamiseks toitlustamiseks. 

Äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks järgmiste tingimustega:
 
 • äriruumide kasutusotstarve on toitlustus;
 • äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks järgnevalt:
  • äriruumid nr 0-2 ja nr 3-1 ning osa Neitsitorni ja Tallitorni vahelisest linnamüüri
  • galeriikäigust, pind kokku 142,1 m2, perioodil 1. mai kuni 30. september muuseumi lahtiolekuaegadel;
  • 2.2.2 äriruumid 0-2 ja nr 3-1, pind kokku 55,6 m2, perioodil 1. oktoober kuni 30. aprill vähemalt laupäeviti ja pühapäeviti muuseumi lahtiolekuaegadel;
 • äriruumide üüri hind on 6,05 /m² (s.o 859,71 eurot kuus) vastavalt JT Kaubanduse OÜ pakkumisele;
 • talveperioodil tasutakse äriruumide kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulusid vastavalt 55,6 m2 pinna suurusele, suveperioodil vastavalt 142,1 m2 pinna suurusele.
 • üüri hind sisaldab sisekoristust, prügivedu ja lifti kasutamist;

Äriruumide üürile andmise üldise eritingimused on:
 • üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;
 • üürnikul on õigus teha üüripinnal parendusi ning muudatusi üksnes üürileandja kirjalikul nõusolekul;
 • üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;
 • üürnik saab üüriperioodiks enda kasutusse äriruumides oleva mööbli ja inventari, mille üleandmisel vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise akt;
 • üürnik on kohustatud järgima Tallinna Linnamuuseumi sisereegleid, äriruumide kasutamine ei tohi minna vastuollu linnamuuseumi tegevusega ning ei tohi häirida muuseumi külastajaid ja muuseumis läbiviidavaid üritusi;
 • linnamuuseum võib, aga ei pea küsima pakkumist muuseumi korraldatud ürituse toitlustamiseks;
 • üürnik tagab oma kulul äriruumide toitlustamise otstarbel kasutamiseks vajalike
eritingimuste täitmise;
 • äriruume ei ole lubatud allüürile anda;
 • üüri ja kõrvalkulude tasumine algab lepingu sõlmimisest

Viimati muudetud 15.06.2024