Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi avalik konkurss juhatuse liikme ametikohale

Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi

JUHATUSE LIIKME

ametikohale

 

Tallinna Linnahalli Aktsiaselts on Tallinna linnale kuuluv äriühing, mille põhitegevuseks on linnahalli hoone ja kinnistu korrashoidmine ja majandamine

Juhatuse liige vastutab äriühingule põhikirja, äriühingu nõukogu, Tallinna linna ja riigi õigusaktidega pandud kohustuste täitmise eest. Juhatuse liikme ametiaeg kestab kaks aastat.

Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi juhatuse liikme peamised ülesanded on:

 • Linnahalli arenguvisiooni elluviimine
 • Linnahalli efektiivse majandamise korraldamine, sh äriruumide üürile andmine, kommunaalteenuste vahendamine, territooriumi ja hoonete haldamine

Ootame konkursile juhatuse liikme kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus, soovitavalt majanduslik või juriidiline
 • organisatsiooni juhtimise kogemus
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus ning analüüsivõime
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • inglise ja vene keele oskus B2 tasemel
 • kasuks tuleb kogemus kinnisvara valdkonnast

  Valikul eelistame tulemusele ja meeskonnatööle orienteeritud kandidaate.
  Kandidaatidel palume saata motiveeritud avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia, visioon Tallinna Linnahalli strateegilistest valikutest lähiaastate perspektiivis (kuni 3 lk) ning elulookirjeldus märgusõnaga „Juhatuse liige" 30. maiks 2019 e-posti aadressile vello.ervin@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon: vello.ervin@tallinnlv.ee või telefonil 640 4206

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Viimati muudetud 23.06.2022