Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnaplaneerimse Amet TEATAB

Tallinna Linnaplaneerimse Amet TEATAB

Tallinna Linnavalitsus otsustas 18. juuni 2024 istungil:
  1. korraldusega nr 614:
võtta vastu Kesklinna linnaosas asuva 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Asula tn 14a kinnistu ja Asula tn 14b kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplaneering), RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 13/19. Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita Asula tn 14a ja Asula tn 14b kinnistud üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata krundile ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning määrata krundi kasutamise tingimused.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP044590
 
  1. korraldusega nr 615:
võtta vastu Pirita linnaosas asuva 0,41 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Toomiku tee 22 kinnistu detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering), ConArte OÜ töö nr DP-2018/215. Detailplaneering on koostatud eesmärgil ärimaa sihtotstarbega Toomiku tee 22 kinnistu jagada kolmeks elamumaa krundiks ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kokku kolme kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus antud haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP043280
 

Viimati muudetud 19.06.2024