Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnavolikogu kehtestas 23. septembril 2021 otsusega nr 106 Nõmme linnaosa üldplaneeringu

Tallinna Linnavolikogu kehtestas 23. septembril 2021 otsusega nr 106 Nõmme linnaosa üldplaneeringu

Linnaosa üldplaneeringus määratakse kindlaks linnaosa tulevase linnaehitusliku arengu põhisuunad, üldised maakasutus- ja ehitustingimused ning taristu põhimõtteline paigutus, millest lähtutakse edaspidi detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel.

Üldplaneeringu põhieesmärk on suunata linnaosa arengut selliselt, et säiliks ka edaspidi Nõmme kui metsalinna miljöö, mille loob linnaosa hooneid ümbritsev looduslik männimets. Piirkondade eripära arvesse võttes on määratud kindlaks maakasutuse juhtfunktsioonid ja ehitustingimused. Eesmärgiks ei ole seatud üldist hoonestusstruktuuri tihendamist ja olemasolevate hoonete asendamist, vaid rõhk on kvaliteetse (elu)keskkonna säilitamisel, linnaruumi korrastamisel ja väärtuste rõhutamisel.

Eluhoonetena on linnaosas lubatud peamiselt pereelamud ja väikeelamud ning olemasolevatel korterelamutega aladel ja asumite keskusealadel ka korterelamud. Säilitatud on kõik olemasolevad haljasalad ja rohealad, loodusväärtused on kaitstud ja eksponeeritud.

Üldplaneering määrab suure osa Nõmme asumitest miljööväärtuslikuks hoonestusalaks, kus on miljöö säilitamiseks ja tugevdamiseks välja töötatud lisatingimused.

Üldplaneeringu koostamisel on järjepideva ruumilise arengu eesmärgil arvestatud ka varem koostatud linnaosa ruumilist arengut suunavate dokumentidega ehk Tallinna üldplaneeringu ja Nõmme linnaosa ehitusmäärusega. Üldplaneeringu koostamine on põhjendatud vajadusega käsitleda Nõmme linnaosa edasist arengut ühtses terviklikus dokumendis ning üksikasjalikumalt ja täpsemas mõõtkavas, kui seda on tehtud Tallinna üldplaneeringus.

Üldplaneeringuga ja üldplaneeringu  kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris teele.tallinn.ee või Tallinna kodulehel https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering.

Viimati muudetud 23.06.2022