Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Turud TEATAB Viru tn 26 müügikioski nr 7 kasutusse andmisest

Tallinna Turud TEATAB Viru tn 26 müügikioski nr 7 kasutusse andmisest

Vastavalt Tallinna linnakantsleri 14.06.2024 käskkirjale nr T-29-1/24/38:
1. Antakse kirjaliku enampakkumise võitjale Ilusa Lille OÜ-le (registrikood 14988446) kolmeks aastaks üürile aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikiosk nr 7 järgmistel tingimustel:

1.1.äriruumi üldpind 10,5 m2;
1.2.äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;
1.3.äriruumi üürihind on kalendrikuus 3750 eurot, millele lisandub käibemaks;
1.4.üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega;
1.5.äriruumi kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus tekib äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja äriruumi üleandmisest üürnikule.

2.Tallinna Turgude juhatajal sõlmida Ilusa Lille OÜ-ga äriruumi üürilepingud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud äriruumi üürilepingu tüüpvormile ja tingimustele. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.1.äriruumiesise kõnnitee kaubandustegevuseks kasutusse võtmine toimub Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ alusel Tallinna Kesklinna Valitsuse määratud tingimustel;
2.2.äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;
2.3.üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu äriruumi üüri käibemaksuga summa ettemaksuks. Üürileandja saab kasutada ettemaksu tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;
2.4.äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude juhatajaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;
2.5.üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;
2.6.äriruumi üür suureneb 2% aastas alates üürilepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast iga aasta 1. jaanuaril.


 

Viimati muudetud 18.06.2024