Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Üürikomisjon rahuldas 05.09.2022 otsusega Tallinna linna nõuded Vladimir Krasnopolski (sünd. 05.05.1949) vastu

Tallinna Üürikomisjon rahuldas 05.09.2022 otsusega Tallinna linna nõuded Vladimir Krasnopolski (sünd. 05.05.1949) vastu ja otsustas temalt välja mõista Tallinna linna kasuks eluruumi Meeliku 24/2-41 Tallinnas kasutamise eest võla 2825,30 eurot, kahjuhüvitise eluruumi tagastamisega viivitamise eest perioodil 01.08.2022 kuni 09.08.2022 eest, lähtudes 59,66 eurosest kuuüürist ja kõrvalkulud vastavalt selle  ajavahemiku eest esitatud arvetele, kuid mitte rohkem kui 327,17 eurot ja viivise 47,53 eurot.

Kui Vladimir Krasnopolski ei nõustu üürikomisjoni otsusega, võib ta pöörduda alates käesoleva teate avaldamisest 20 päeva jooksul Harju Maakohtusse. Kohtule võib esitada taotluse, et kohus vaataks komisjonile esitatud avalduse läbi hagimenetluse korras hagina. Sel juhul on hageja komisjoni poole pöördunud isik ja kostja kohtule avalduse esitanud pool ja komisjonile esitatud avaldus loetakse hagiavalduseks. Kohtule esitatavas avalduses tuleb märkida, et üürikomisjon on asja juba lahendanud ja lisada üürikomisjoni otsuse ärakiri. Avalduselt tuleb tasuda riigilõiv summas, mille hageja oleks pidanud tasuma hagi esitamise korral. Üürikomisjoni otsus jõustub, kui otsuse avaldamisest alates 20 päeva jooksul ei ole maakohtusse esitatud hagi samas vaidlusasjas. Jõustunud otsus avaldatakse üürikomisjoni veebilehel ja täidetakse täitemenetluse sätete alusel.

 

Viimati muudetud 23.11.2022