Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Teade detailplaneeringutest Tallinnas (23. novembri 2022 istung)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. novembri 2022 istungil:

1.     korraldusega nr 1027:

kehtestada Haabersti linnaosas asuva 0,55 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Vabaõhumuuseumi tee 53 kinnistu ja lähiala detailplaneering, osaühing R-KONSULT töö nr 02/2015, milles on kavandatud moodustada planeeritaval alal olevatest üldkasutatava-, tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntidest elamu-, transpordi- ning tootmismaa sihtotstarbega krundid. Detailplaneeringus on määratud kruntide jaotus, nende kasutamise tingimused ning ehitusõigus nelja üksikelamu ehitamiseks, mis on kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.1 Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 188 kehtestatud Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneering käesolevas detailplaneeringus käsitletava maa-ala osas kehtetuks.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

Viimati muudetud 28.11.2022