Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinna Linnavalitsuse 30.04.2024 ja 07.05.2024 ning Tallinna Linnavolikogu 02.05.2024 istungilt

Teated detailplaneeringutest Tallinna Linnavalitsuse 30.04.2024 ja 07.05.2024 ning Tallinna Linnavolikogu 02.05.2024 istungilt

Tallinna Linnavalitsus otsustas 30. aprilli 2024 istungil:
  1. korraldusega nr 410:
võtta vastu Lasnamäe linnaosas asuva 0,68 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Katusepapi tn 35 kinnistu detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering), MaHo Consult OÜ töö nr 2201. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Katusepapi tn 35 kinnistu sihtotstarve ärimaast elamu- ja ärimaaks või jätta see ärimaaks ning määrata kinnistule ehitusõigus 1 maaaluse korrusega kuni nelja hoone, sh ühe kuni 6 maapealse korrusega ärihoone ning kolme kuni 4 maapealse korrusega ärihoone ja/või äriruumidega korterelamu ja/või korterelamu ehitamiseks vastavalt sihtotstarbe osakaaludele. Lisaks antakse detailplaneeringus haljastuse, juurdepääsuteede ja parkimise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP042880

Tallinna Linnavalitsus otsustas 07. mai 2024 istungil:
  1. korraldusega nr 452:
kehtestada Haabersti linnaosas asuva 0,32 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paldiski mnt 95 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Osaühingu Puusepp & Mänd töö nr 03-04-2018. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt liidetakse Paldiski mnt 95 ja Paldiski mnt 95a kinnistud ning määratakse ehitusõigus kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
1.1 Paldiski mnt 95 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 19. septembri 2002 otsusega nr 368 kehtestatud Paldiski mnt, Mustjõe tn, Rõika tn 54, 56, 58 kinnistute, Mustjuure tn ja Humala tn piiratud maa-ala detailplaneering ja Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldusega nr 1603-k kehtestatud Paldiski mnt 62, 68, 68a ja 68c kinnistute detailplaneering käesolevas detailplaneeringus käsitletava maa-ala osas kehtetuks.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP043250

Tallinna Linnavolikogu otsustas 02. mai 2024 istungil:
  1. otsusega nr 61:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 25. juuni 2009 otsusega nr 155 osaliselt kehtestatud Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneering Põhja-Tallinnas (edaspidi ka detailplaneering) Sirbi tn 32 kinnistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP006680
 

Viimati muudetud 08.05.2024