Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinnas

Teated detailplaneeringutest Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus otsustas 13. märtsi 2024 istungil:
  1. korraldusega nr 228:
1. 1 Lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamine Kesklinnas:
1.1.1 Filtri tee 20 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli laiendada ärimaa sihtotstarbega Filtri tee 20 kinnistut transpordimaa sihtotstarbega Filtri tee T3 kinnistu osa võrra ja määrata ehitusõigus moodustatavale krundile kuni 6-korruseliste äri- ja tootmishoonete ehitamiseks ning olemasolevate tootmishoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Lisaks määrati kruntide kasutamise tingimused;
1.1.2 Järvevana tee 2 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli määrata Järvevana tee 2 krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus krundile ühe maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks arvestades ka krundil olevaid säilivaid hooneid;
1.1.3 Kodu tn 21 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli määrata Kodu tn 21 kinnistu kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni 3 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundil paikneva 3-korruselise mitme korteriga elamu säilitamiseks;
1.4 Liivalaia tn 19 ja 19a kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli moodustada Liivalaia tn 19 kinnistu ja Liivalaia tn 19a kinnistu piiride muutmise teel 70% elamumaa ja 30% ärimaa sihtotstarbega krunt ning 35% ärimaa ja 65% elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus Liivalaia tn 19a krundile kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks ja Liivalaia tn 19 krundil olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja mõlema krundi kasutamise tingimused;
1.1.5 Luise tn 24 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli määrata Luise tn 24 kinnistu sihtotstarbeks 10% äri- ja 90% elamumaa ning ehitusõigus krundile kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks määratakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus;
1.1.6 Maarjamäe tn 14 kinnistu, Maarjamäe tn 16 kinnistu, Maarjaheina tn 10 kinnistu ja Maarjaheina tn 20 kinnistu ning lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli muuta planeeritavale alale jäävate kinnistute piire ja elamumaa kruntide ehitusõiguse ulatust ning moodustada üks transpordimaa sihtotstarbega krunt Maarjamäe tänava osa teenindamiseks;
1.1.7 Pirita tee 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli määrata ehitusõigus Pirita tee 24 kinnistule kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, moodustada transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega krunt olemasoleva juurdepääsutee teenindamiseks ning määrata kruntide kasutamise tingimused;
1.1.8 Mäe tn 1a ja sellega külgneva ala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli uue hoonestuse rajamise võimaluste selgitamine, osaline sihtotstarbe ja krundi piiride muutmine ning tehnovõrkude kavandamine.
1.2. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse korraldused:
1.2.1 Tallinna Linnavalitsuse 11. septembri 2013 korraldus nr 1235-k „Filtri tee 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;
1.2.2 Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 korraldus nr 184-k „Järvevana tee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;
1.2.3 Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2014 korraldus nr 1229-k „Kodu tn 21 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas“;
1.2.4 Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2012 korraldus nr 707-k „Liivalaia tn 19 ja 19a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;
1.2.5 Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2014 korraldus nr 1588-k „Luise tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas“;
1.2.6 Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2012 korraldus nr 915-k „Maarjamäe tn 14 kinnistu, Maarjamäe tn 16 kinnistu, Maarjaheina tn 10 kinnistu ja Maarjaheina tn 20 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“;
1.2.7 Tallinna Linnavalitsuse 24. oktoobri 2012 korraldus nr 1451-k „Pirita tee 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“;
1.2.8 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korralduse nr 5111-k „Detailplaneeringute algatamine“ punkt 1.41.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: https://tpr.tallinn.ee/
 

Viimati muudetud 18.03.2024