Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 18.12.23 istung)

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 18.12.23 istung)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 18. detsembri 2023 istungil:

1.   korraldusega nr 1159:

kehtestada Kesklinnas asuva 1,88 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Ahtri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi detailplaneering), K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 07366. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada ärimaa sihtotstarbega Ahtri tn 3 kinnistust kaks elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krunti ja määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kokku kuni kaheksa kuni 7-korruselise ühise maa-aluse osaga ärihoone ja/või äriruumidega korterelamu ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused. Lisaks on ette nähtud moodustada üks transpordimaa sihtotstarbega krunt Paadi tn 3a kinnistust ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt Ahtri tn 3 kinnistust trammitee teenindamiseks. Kahe planeeritud alale jääva transpordimaa sihtotstarbega krundi suurust, piire ja ehitusõigust ei ole ette nähtud muuta. Laeva tänav T1 kinnistule on määratud isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks trammiteede ning sellega seotud rajatiste ehitamiseks ja teenindamiseks.

1.1 Detailplaneeringu kehtestamisel muutuvad Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 235 kehtestatud Paadi tn 1, Ahtri tn 3 ja Laeva tn 4/Paadi tn 3 kinnistute detailplaneering ja Tallinna Linnavalitsuse 21. mai 2008 korraldusega nr 893-k kehtestatud Laeva tn 2 kinnistu detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks. 

2.   korraldusega nr 1160:

kehtestada Kesklinnas asuva 0,46 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kinnistu detailplaneering, ConArte OÜ töö nr DP-2017/208, milles on ette nähtud kolm lahenduse varianti. Esimeses variandis on planeeritud moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt ja transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määratud ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega koolihoone (riigigümnaasiumi) ehitamiseks. Teises variandis on planeeritud moodustada üks kuni 25% elamu ja/või ärimaa sihtotstarbega krunt ja transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määratud ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks. Kolmandas variandis on planeeritud moodustada üks kuni 90% elamumaa ja vähemalt 10% ärimaa või ärimaa sihtotstarbega krunt, üks kuni 30% elamumaa ja/või ärimaa sihtotstarbega krunt ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määratud ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoonete ehitamiseks.

3.     korraldusega nr 1161:

kehtestada Kesklinnas asuva 1,45 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Magasini tn 31a // Õilme tn 6 kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplaneering), Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2017-0071. Detailplaneering on koostatud eesmärgil määrata riigikaitsemaa sihtotstarbega 2 Magasini tn 31a // Õilme tn 6 kinnistu kasutamise tingimused ja ehitusõigus krundil asuvate kuni 3-korruseliste hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning 1 maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega hoonete ehitamiseks. Suurim lubatud hoonete arv krundil on kuni 9 hoonet.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

 

Viimati muudetud 22.12.2023