Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 21.02.2024 ja linnavolikogu 22.02.2024 istungid)

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 21.02.2024 ja linnavolikogu 22.02.2024 istungid)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 21. veebruari 2024 istungil:

1.     korraldusega nr 146:

algatada Lasnamäe linnaosas Peterburi tee 65 kinnistu ja lähiala detailplaneering, edaspidi detailplaneering. Planeeritava maa-ala suurus on 1,86 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Peterburi tee 65 kinnistule määrata ehitusõigus ühe kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega laopindadega ärihoone (büroohoone) ehitamiseks. Lisaks moodustatakse Asfaldi tn 4 ja Asfaldi tn 5 kinnistute osadest transpordimaa sihtotstarbega krundid Asfaldi tänava pikendamiseks. Detailplaneeringus antakse ka heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris:  https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP046460

 

Tallinna Linnavolikogu otsustas 22. veebruari 2024 istungil:

1.     otsusega nr 27:

võtta vastu Kesklinna linnaosas asuva 0,77 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Juhkentali tn 48 kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplaneering), K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06479. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Juhkentali tn 48 kinnistu transpordimaa maakasutuse sihtotstarve vähemalt 50% ulatuses äri- ja kuni 50% ulatuses elamumaaks ning määrata ehitusõigus 2 maa-aluse ja kuni 8 maapealse korrusega äri- ja eluruumidega hoone püstitamiseks ning määrata krundi kasutamise tingimused.

1.2 Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane ühiskondlike ja puhkeehitiste ala maakasutuse juhtotstarve planeeritava maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris:  https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP028020

2.     otsusega nr 28:

tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2021 korraldusega nr 53 kehtestatud Marsi tn 2a, 8, Sõjakooli tn 3, 10 kinnistute detailplaneering kehtetuks Marsi tn 10 kinnistu osas.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris:  https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP038210

3.     otsusega nr 29:

tunnistada Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsuse nr 108 punktiga 1.2 kehtestatud Metsavahi tee 23 kuni 25 individuaalelamukvartali detailplaneering Metsavahi tee 21 kinnistu osas kehtetuks.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris:  https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP000970

4.     otsusega nr 30:

tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestatud Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneering  Silde tn 5 kinnistu osas kehtetuks.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris:  https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP019030

Viimati muudetud 26.02.2024