Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 22.11.2023 istung)

Teated detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 22.11.2023 istung)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 22. novembri 2023 istungil:

1.   korraldusega nr 1060:

võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 0,55 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering), Optimal Projekt OÜ töö nr 318. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta senine tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 540a kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning kavandada kinnistule kaks kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamut. Lisaks on detailplaneeringus antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

2.   korraldusega nr 1061:

2.1 Lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamine Kesklinnas:

2.1.1 Aia tn 7 / Uus tn 12 ja lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Aia tn 7 / Uus tn 12 kinnistule uushoonestuse rajamine vastavalt arhitektuuriajaloolistele eritingimustele ning sellega seoses kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine;

2.1.2 Rüütli tn 3, 3a ja 5 kinnistute detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Rüütli tn 3, 3a ja 5 kinnistutele pastoraadihoone ja abihoonete taastamine nende endistes ehitusmahtudes, säilitades kõik maa-all olevad originaalkonstruktsioonid ja taastades hoonete endise välimuse; planeeritavale alale jäävate kruntide ehitusõiguse määramine või täpsustamine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine;

2.1.3 Suitsu tn 36 ja 38 kruntide ja lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Suitsu tn 38 krundiga külgneval hoonestamata riigimaal krundi moodustamine enampakkumisega erastamiseks ja liitmine Suitsu tn 38 krundiga ning kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

2.1.4 Luise tn 25 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Luise tn 25 kinnistule ehitusõiguse ulatuse määramine neljakorruselise korterelamu ehitamiseks;

2.1.5 Luise tn 27 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli Luise tn 27 kinnistule uue korterelamu ehitamine;

 2.1.6 Mere pst, Vana-Viru tn, Aia tn ja Inseneri tn vahelise kvartali detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli renoveerida planeeringualal olevatel kinnistutel asuvad hooned, ehitada mitteväärtuslike hoonete asemele uued hooned ning muuta maakasutuse sihtotstarvet;

2.1.7 Pärnu mnt 139c/1 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli määrata ehitusõigus ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 139c/1 kinnistule sõltuvalt hoone korruse kõrgusest 6-8-korruselise ärihoone ehitamiseks või olemasoleva ärihoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks. Lisaks määratakse kruntide kasutamise tingimused;

2.1.8 Tuvi tn 12 kinnistu detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli jagada Tuvi tn 12 kinnistu neljaks krundiks, täpsustada alale jäävate kruntide piire ja ehitusõigust, lahendada heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrgud;

2.1.9 A. Weizenbergi tn 14 ja 16 kruntide detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli kinnistule A. Weizenbergi tn 16 neljakorruselise korterelamu ehitamine, kruntidele ehitusõiguse andmine, sihtotstarvete määramine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkude lahenduse koostamine ning teede maa-ala planeerimine; 2

2.1.10 Estonia pst, G. Otsa tn ja Pärnu mnt vahelise kvartaliosa detailplaneering, mille koostamise eesmärk oli rahvusooper „Estonia“ perspektiivne laiendamine, hoonestustingimuste ja sihtotstarvete määramine. Lisaks heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kvartali liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkude lahenduse koostamine.

2.2 Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse korraldused:

2.2.1 Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2001 korraldus nr 5233-k „Aia tn 7 / Uus tn 12 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.2 Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2004 korraldus nr 325-k „Rüütli tn 3, 3a ja 5 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.3 Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2002 korraldus nr 3105-k „Kesklinnas asuvate Suitsu tn 36 ja 38 kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.4 Tallinna Linnavalitsuse 22. jaanuari 2003 korraldus nr 142-k „Kesklinnas asuva Luise tn 25 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.5 Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 korraldus nr 266-k „Luise tn 27 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.2.6 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 korralduse nr 5111-k „Detailplaneeringute algatamine“ punkt 1.57;

 2.2.7 Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 korraldus nr 1014-k „Pärnu mnt 139c/1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;

2.2.8 Tallinna Linnavalitsuse 24. oktoobri 2001 korralduse nr 4528-k „Detailplaneeringute koostamise algatamine“ punkt 1.4;

2.2.9 Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2001 korralduse nr 3934-k „Detailplaneeringute koostamise algatamine“ punkt 1.4;

2.2.10 Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2002 korraldus nr 1928-k „A. Weizenbergi tn 14 ja 16 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine“; 2.11 Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2000 korralduse nr 4500-k „Detailplaneeringute algatamine“ punkt 1.11.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Viimati muudetud 29.11.2023