Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu, Admiraliteedi basseini ümbruse, A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala ning D-terminali ja lähiala detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalik väljapanek ja arutelu

Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu, Admiraliteedi basseini ümbruse, A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala ning D-terminali ja lähiala detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalik väljapanek ja arutelu

Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 14.12.2022-12.01.2023 Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu, Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneeringu, A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneeringu ning D-terminali ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad ning eskiislahendused. Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalik arutelu toimub 31.01.2023 kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuses.

Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu  (DP043560) koostamine algatati Tallinna Linnavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 144. Detailplaneering algatati eesmärgil moodustada Logi tn 3 kinnistust ja Logi tn 2 // 4 // Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 kinnistu osast ja Logi tn 6 kinnistu osast ärimaa, äri- ja elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus maa-aluse ja kuni 5 maapealse korrusega hoonete ehitamiseks.

Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering (DP043610) algatati Tallinna Linnavolikogu 12.12.2019 otsusega nt 162. Detailplaneering algatati eesmärgil kavandada Logi tn 2 // 4 // Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 kinnistu osast ärimaa ning transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata moodustatavatele kruntidele kasutamise tingimused ja ehitusõigus ärihoonete ehitamiseks.

A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering (DP043650) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 148. Detailplaneering algatati eesmärgil moodustada Logi tn 2 // 4 // Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 ja Logi tn 6 kinnistutest ja mere territooriumi täitmisel üks ärimaa sihtotstarbega krunt, üks äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbega krunt ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ja määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus 1 maa-aluse ja kuni 4 maapealse korrusega hoonete ehitamiseks.

D-terminali ja lähiala detailplaneering (DP043590) algatati Tallinna Linnavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 150. Detailplaneering algatati eesmärgil jagada Logi tn 2 // 4 // Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 kinnistu ja moodustada krundid D-terminali teenindamiseks ja sadamat teenindava kuni 2-korruselise hoone ning sadamarajatiste ehitamiseks, kuni 5-korruseliste eluruumidega ärihoonete ehitamiseks, olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks kuni 5-korruselisteks elu- ja ärihooneteks ning rannapromenaadi rajamiseks, muuta Uus-Sadama tn 21 // 23 // 25 kinnisasja ehitusõigust olemasoleva ärihoone laiendamiseks, määrata liikluskorralduse põhimõtted ja kõigi kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringud sisaldavad ettepanekuid Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahendustega saab  tutvuda 14.12.2022-12.01.2023 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7). Samuti Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/  (detailplaneeringud nr DP043560, DP043610, DP043650, DP043590).

Avaliku väljapaneku jooksul on  igal isikul õigus avaldada detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste osas arvamust e-posti aadressil [email protected] või posti teel. Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023.

Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Veebiplatvormi MS Teamsi vahendusel arutelul osaleda soovijail tuleb eelnevalt registreeruda e-posti aadressil [email protected].

Viimati muudetud 19.01.2023