Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ajalugu

Ajalugu

Tallinna Arbu Lasteaed on alusharidust pakkuv munitsipaalasutus, kultuuri- ja pedagoogikakeskus, mis lisaks haridusstandardit tagavale õppe- ja kasvatustegevusele võimaldab lastele täiendavaid tingimusi loometegevuseks, teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.
Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava mis tugineb alushariduse riiklikule õppekavale. Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on välja antud koolitusluba nr 4658HTM.
Tallinna Arbu Lasteaed on Tallinna 159. Lastepäevakodu õigusjärglane. Lasteaed asukohaga Arbu (Võrgu) tn 15 alustas tööd 05. märtsil 1982.aastal.
Tüüpprojekti järgi ehitatud basseiniga lasteaed oli mõeldud 12 rühmale, millest 4 olid sõime- ja 8 aiarühma.
Praeguse seisuga töötab Tallinna Arbu Lasteaias kokku 12 rühma, mis jaotuvad järgmiselt:

 • 2 sõimerühma;
 • 9 aiarühma, millest kolm on keelekümblusrühma;
 • mängu- ja arendustoa ring 1,5-3-aastastele lastele (haridusameti juhataja 16.12.2016 käskkiri nr HA-4/57 ja 03.01.2018 käskkiri nr HA-4/1)

2018. aasta 01. oktoobri seisuga on lasteaia nimekirjas 297 last.
Tallinna Arbu Lasteaias töötab 53 inimest, kellest 31 kuulub pedagoogilise ning 22 tehnilise personali hulka.
Lasteaial on aastate jooksul kujunenud hea maine, paljud lapsevanemad usaldavad meile oma lapsi.
Koostöö- ja partnersuhete arendamine lähtub lasteaia prioriteetidest, on juhitud ning pidevalt arenev valdkond, tuginedes pikaajalistel traditsioonidel. Oleme tegelenud süsteemselt maine kujundamisega, kasutanud erinevaid lähenemisviise ning kaasanud huvigruppe. Oleme saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja meie lasteaeda on tunnustatud alljärgnevalt:

 • Kvaliteediauhind: Hea õpikeskkonnaga lasteaed 2014
 • Parim tervise meeskond 2014
 • International Eco-Schools Eward Certificate 2017
 • Tallinna aasta haridusjuht 2017

Osaleme edukalt erinevates haridusprojektides:

Alates 2011. a sügisest oleme Tervistedendav lasteaed (TEL)
2013. a liitumine „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektiga
2015. a liitumine „Persona Dolls“ projektiga
2016. a sügisest osaleme aktiivselt programmis „Roheline kool“

Alates 2012. aastast võtame aktiivselt osa rahvusvahelistes projektides:

 • 2012-2014 Comeniuse projektist “A Magic Book of European Tales”, mis sai ellu kutsutud koostöös lasteaia partneritega üle Euroopa Elukestva Õppe programmi raames.
 • Alates 2015 aastast alustasime aktiivselt osalemist Nordplus Junior programmis teemal: “Children health improvement by integrating 5 elements of S. Kneip philosophy: water, movement, herbs, emotions, healthy diet” ning selle tulemusena saime toetust kolmes erinevates projektides, üks nendest sai hekskiidetud 2018 aastal.  
 • Alates 2017 aastast alustasime aktiivselt osalemist Erasmus+ projektis teemal „Õpetajalt õpetajale“. PROJEKTI PEAMISED EESMÄRGID: Sotsiaalse hõlvamise parimate tavade edendamine, et arendada kõigi laste jaoks olulisi ja sotsiaalseid pädevusi uuenduslike meetodite ja tehnoloogiate kaudu, nagu haridus kunsti, IT, mängude, ühisõppimise, emotsionaalse hariduse või teiste kaudu.
 • Alates 2018 jäätkus Nordplus Junior programmis projekt teemal: “Children health improvement by integrating 5 elements of S. Kneip philosophy: water, movement, herbs, emotions, healthy diet”.  Projekti eesmärgiks  õpetada lastele tervisliku eluviisi oskusi läbi S. Kneippi filosoofia, mis sisaldab endas veeprotseduure, ravimtaimi, liikumist, tervislikku toitumist ja hingelist tasakaalu.                          
 • Alates 2020 aastast alustame osalemist Erasmus+ projektis teemal "Jätkusuutlikkusele, uuenduslikkusele ja edukusele suunatud õuesõpe" . Projekti eesmärgiks arendada kõigi laste jaoks olulisi ja sotsiaalseid pädevusi uuenduslike meetodite ja tehnoloogiate abil, nagu näiteks haridus kunsti, IKT, mängude, ühisõppimise, emotsionaalse hariduse või teiste kaudu. Parimate tavade vahetamine partnerriikide vahel, mille eesmärk on koolitada õpetajaid igast riigist. Õpetajakoolituse parandamine ja tööalase rahulolu suurenemine.
 • Alates 2020 aastast alustame osalemist Nordplus Junior projektis teemal "Õpetajalt õpetajale- innovaatiline õppimine on lõbus!". Projekti eesmärk on huvi äratamine eelkooliealiste laste ja Põhjamaade ja Balti riikide töötajate ning võimaldada õpetajate ja laste digitaalsete oskuste arendamist mitmesuguste nutiseadmete ja haridusrobotite abil. Õppimises positiivse hoiaku kujundamine - õppimine on huvitav ja lõbus. Lapsed saavad uusi teadmisi teistest riikidest ja kultuuridest. Laste mitmekülgset arengut toetavad asutuses toimivad huviringid.
 • Alates jaanuarist 2022 alustame osalemist  Erasmus+ projektis rprojektis teemal "Green Teachers for Green Kids", mis kestab kaks aastat (2. jaanuarini 2024). Projekti eesmärgiks on jätkusuutliku keskkonna loomine.
 • Alates septembrist 2022 alustame osalemist Nordplus Junior projektis teemal "Nature - the basis of human health and positive emotions"/"Loodus on inimese vaimse ja füüsilise tervise alus", mis kestab kaks aastat. Projekti eesmärk: arendada läbi uute meetodite ja vahendite arusaamist rohelisest keskkonnast, ökoloogiast, kliimamuutuste olulisusest ja jätkusuutlikkusest. Tutvustada last looduse ja ökoloogia abiga tervislikku eluviisi.Tähelepanu pööratakse laste ja täiskasvanute tervisele, loodusvarasid kasutades tervislike eluviiside propageerimisele, tervislikke toitumisele

Alates 2010. aastast meie lasteaia algatusel on Lasnamäel toimuvad venekeelsete lasteaedade seas konkurss „Eesti keele ilus kõla“, millest on nüüdseks välja kujunenud meie linnaosa traditsioon.

Alates 2017. aastast meie lasteaia eestvedamisel oli korraldatud I Tallinna ülelinnaline konkurss „Eesti keele kaunis kõla“ vene lasteaedade seas.               
Projektide valikul arvestatakse lasteaia prioriteete ja eesmärke. Regulaarselt toimub projekti tulemuste hindamine ja analüüsimine, millest tulenevad vajadusel jätkutegevused.
Lasteaias töötab kõrgelt kvalifitseeritud, oma elukutset tundev ja armastav pedagoogiline personal, kes on loonud vajalikud tingimused iga lapse arenguks.
Laste mitmekülgset arengut toetavad asutuses toimivad huviringid. Lasteaias on lastel võimalik külastada järgnevad huviringid:
• Tantsuring
• Spordiring
• Inglise keele kursused
 

 

 

 

Lehekülge haldab    

Inna Naiman    

Tallinna Arbu Lasteaia sekretär    

 6 327 829    

 [email protected]

 

Viimati muudetud 30.06.2023