Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kohatasu ja toidukulu

Kohatasu ja toidukulu

Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%. Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 2023 aastal  88,45 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 97,15 eurot kuus).
Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).
Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).                                 

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed ise hoolekogu ettepaneku alusel.                                                                                                 

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus.

Toidupäeva maksumus alates 01.01.2024
  • Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 2,75 eurot päev.
  • Toidukulu aiarühmaealisele lapsele 3,05 eurot päev.
  • Toidukulu mängu- ja arendustoaringi lapsele 2,75 eurot päev.
Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna ei pea vanem midagi juurde maksma.

Alus: Tallinna Arbu Lasteaia hoolekogu 27.12.2023 a otsust (protokoll nr 1-3/3)

Tallinna Linnavalitsuse 06.12.2023  määrus nr 31  "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" .
Kui laps ei ole Tallinna linna elanik, siis toidutasu- ja muid soodustusi tuleb taotleda oma elukohajärgses omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas.

Viimati muudetud 02.01.2024