Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve

Riiklikuks järelevalveks nimetatakse halduse kontrolli, mis seisneb asutuste ja ametnike kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega subordinatsioonisuhetes. Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle.

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:  Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus.

Põhilised järelevalve asutused KOVi kontrollimisel

Viimati muudetud 22.04.2021