Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Arbu Lasteaiast

Tallinna Arbu Lasteaiast

arbu logo_m.png Tallinna Arbu Lasteaed on pidevalt arenev, tervislikke eluviise väärtustav, turvalist kasvu- ja töökeskkonda pakkuv laste- ja vanematesõbralik lasteasutus, kus on ilus ja suur õueala, staadioni ja mängukonstruktsioonidega. Lasteaias on muusika- ja spordisaal, kaasaegne bassein ja leilisaun. Õppekeskkond on varustatud mitmekülgsete ja kaasaegsete õppevahenditega. Lasteaias on loodud spetsiaalne õppetuba, mis võimaldab läbi viia eri liiki õppetunnid, kasutades kaasaegseid IT-vahendeid kaasaarvatud interaktiivne tahvel.  Igas lasteaia rühmas on aktiivselt kasutusel internetiblogid, läbi mille toimub pidev infovahetus, sealjuures lastevanemate jooksev teavitamine rühmas toimuvast.

Meie õppe-kasvatustöö suunaks on lapsest lähtuv õpetamine läbi kogemuslikku ja uurimuslikku tegevuse, kaasates ka IT-vahendeid. Meie õpetajad on õpikeskkonna loojad ja õppimise suunajad, kasutades avastusõppe võtteid, õues õppimist ja liikumisvajaduse rahuldamist, kus õppimine toetub lapse huvidele ja vastab tema võimetele. 2012.a. on koostatud programm «Rõõmus, loov ja julge laps», mille järgi õpib laps oma keskkonnas aktiivselt tegutseda ning teha jõukohaseid valikuid.

Õppetegevuse korraldamisel kasutatakse projektipõhist õppemeetodit, mis võimaldab hoida laste huvi õppimise ja loomingu vastu pidevalt võimalikult kõrgel.

Alates 2012. aastast võtame aktiivselt osa Comeniuse projektist “A Magic Book of European Tales”, mis sai loodud koostöös lasteaia partneritega üle Euroopa Elukestva Õppe programmi raames.

Olulisel kohal õppe-kasvatustegevuses on õppimine õues. Enam tähelepanu on suunatud keskkonnateadlikkuse kujundamisele selliste programmide abil nagu „Loodus ja kunst“, „Keskkonnaharidus“ ja „Emilio Regio“. Lasteaed teeb süvendatud kvaliteedile suunatud (2010 - Parim lõimumisprojekt, 2013 – eripreemia) tööd laste ja personali lõimumisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega. On kirjutatud projektid: «Igal asjal on oma aeg», «Rõõmus keeleõppe», «Lahke sõna leiab sõpru», «Lapsed ja Pokud».

 • Alates 2010. aastast meie lasteaia algatusel on Lasnamäel toimuvad venekeelsete lasteaedade seas konkurss „Eesti keele ilus kõla“, millest on nüüdseks välja kujunenud meie linnaosa traditsioon.
 • Alates 2017. aastast meie lasteaia eestvedamisel oli korraldatud I Tallinna ülelinnaline konkurss „Eesti keele kaunis kõla“ vene lasteaedade seas.

Koostöö- ja partnersuhete arendamine lähtub lasteaia prioriteetidest, on juhitud ning pidevalt arenev valdkond, tuginedes pikaajalistel traditsioonidel. Oleme tegelenud süsteemselt maine kujundamisega, kasutanud erinevaid lähenemisviise ning kaasanud huvigruppe. Oleme saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja meie lasteaeda on tunnustatud alljärgnevalt:

 • Kvaliteediauhind: Hea õpikeskkonnaga lasteaed 2014
 • Parim tervise meeskond 2014
 • International Eco-Schools Eward Certificate 2017
 • Tallinna aasta haridusjuht 2017
 • Haridusuuendus 2019 (Lapse päeva disain)
 • Haridusuuendus 2019 (Õpetajate koostöisuse arendamine)

Osaleme edukalt erinevates haridusprojektides:

 • Alates 2011. a sügisest oleme Tervistedendav lasteaed (TEL)
 • 2013. a liitumine „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektiga
 • 2015. a liitumine „Persona Dolls“ projektiga
 • 2016. a sügisest osaleme aktiivselt programmis „Roheline kool“

 

Alates 2012. aastast võtame aktiivselt osa rahvusvahelistes projektides:

 • 2012-2014 Comeniuse projektist “A Magic Book of European Tales”, mis sai ellu kutsutud koostöös lasteaia partneritega üle Euroopa Elukestva Õppe programmi raames.
 • Alates 2015 aastast alustasime aktiivselt osalemist Nordplus Junior programmis teemal: “Children health improvement by integrating 5 elements of S. Kneip philosophy: water, movement, herbs, emotions, healthy diet” ning selle tulemusena saime toetust kolmes erinevates projektides, üks nendest sai hekskiidetud 2018 aastal.  
 • Alates 2017 aastast alustasime aktiivselt osalemist Erasmus+ projektis teemal „Õpetajalt õpetajale“. PROJEKTI PEAMISED EESMÄRGID: Sotsiaalse hõlvamise parimate tavade edendamine, et arendada kõigi laste jaoks olulisi ja sotsiaalseid pädevusi uuenduslike meetodite ja tehnoloogiate kaudu, nagu haridus kunsti, IT, mängude, ühisõppimise, emotsionaalse hariduse või teiste kaudu.
 • Alates 2018 jäätkus Nordplus Junior programmis projekt teemal: “Children health improvement by integrating 5 elements of S. Kneip philosophy: water, movement, herbs, emotions, healthy diet”.  Projekti eesmärgiks  õpetada lastele tervisliku eluviisi oskusi läbi S. Kneippi filosoofia, mis sisaldab endas veeprotseduure, ravimtaimi, liikumist, tervislikku toitumist ja hingelist tasakaalu.                          
 • Alates 2020 aastast alustame osalemist Erasmus+ projektis teemal "Jätkusuutlikkusele, uuenduslikkusele ja edukusele suunatud õuesõpe" . Projekti eesmärgiks arendada kõigi laste jaoks olulisi ja sotsiaalseid pädevusi uuenduslike meetodite ja tehnoloogiate abil, nagu näiteks haridus kunsti, IKT, mängude, ühisõppimise, emotsionaalse hariduse või teiste kaudu. Parimate tavade vahetamine partnerriikide vahel, mille eesmärk on koolitada õpetajaid igast riigist. Õpetajakoolituse parandamine ja tööalase rahulolu suurenemine.
 • Alates 2020 aastast alustame osalemist Nordplus Junior projektis teemal "Õpetajalt õpetajale- innovaatiline õppimine on lõbus!". Projekti eesmärk on huvi äratamine eelkooliealiste laste ja Põhjamaade ja Balti riikide töötajate ning võimaldada õpetajate ja laste digitaalsete oskuste arendamist mitmesuguste nutiseadmete ja haridusrobotite abil. Õppimises positiivse hoiaku kujundamine - õppimine on huvitav ja lõbus. Lapsed saavad uusi teadmisi teistest riikidest ja kultuuridest. Laste mitmekülgset arengut toetavad asutuses toimivad huviringid.
 • Alates jaanuarist 2022 alustame osalemist  Erasmus+ projektis rprojektis teemal "Green Teachers for Green Kids", mis kestab kaks aastat (2. jaanuarini 2024). Projekti eesmärgiks on jätkusuutliku keskkonna loomine.
 • Alates septembrist 2022 alustame osalemist Nordplus Junior projektis teemal "Nature - the basis of human health and positive emotions"/"Loodus on inimese vaimse ja füüsilise tervise alus", mis kestab kaks aastat. Projekti eesmärk: arendada läbi uute meetodite ja vahendite arusaamist rohelisest keskkonnast, ökoloogiast, kliimamuutuste olulisusest ja jätkusuutlikkusest. Tutvustada last looduse ja ökoloogia abiga tervislikku eluviisi.Tähelepanu pööratakse laste ja täiskasvanute tervisele, loodusvarasid kasutades tervislike eluviiside propageerimisele, tervislikke toitumisele

Lasteaias on lastel võimalik külastada järgnevad huviringid: tantsuring, spordiring, inglise keele kursused.  

1. Inglise keele huviring - LINGUA BELLA OÜ  https://linguabella.ee/ 

2. Tantsuring - Tantsustuudio Fiesta 

3. Spordiring - Sintai-S 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Inna Naiman  

Tallinna Arbu Lasteaia sekretär  

6 327 829  

[email protected] 

 

 

Viimati muudetud 30.06.2023