Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervist Edendav Lasteaed

Tervist Edendav Lasteaed

Alates  2011.a. Tallinna Arbu Lasteaed  kuulub tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku ning lähtub oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua lasteaias keskkond, mis toetab lasteaiapere heaolu ja tervist. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub tervist ja heaolu mõjutavate valdkondade ja tegurite hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab kavandada arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd kogukonnaga, luua tervist toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, kujundada laste tervisekäitumist ning leida võimalusi tugiteenuste pakkumiseks lasteaias. Oluline on tervise ja heaolu väärtustamine ning seda toetav juhtimine, samuti töötajate pädevus tervise edendamisel, ennetustöös ning laste tervist toetavate mõjusate tegevuste elluviimine lasteaias. 

Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes panustavad lapse tervise hoidmisesse, tugevdamisse ja tema tervisliku arengu suunamisse.

Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille kaudu on võimalik mõjutada nii laste, nende vanemate, lasteaia personali kui ka kogu paikkonna tervise teadlikkust. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist.

TEL töö põhimõtete ja tegevusvaldkondadega on võimalik lähemalt tutvuda Tervise Arengu Instituudi koduleheküljel 

 Tervise edendamise tegevust planeerib ja juhib lasteaia tervisemeeskond ehk TEL-töörühm. 

MEIE EESMÄRGID: Terve ning uudishimulik laps, kes on nii füüsiliselt, psühholoogiliselt kui ka intellektuaalselt valmis kooliõppeks.

  • Lapsel on selge ettekujutus tervislikust eluviisist.
  • Ta teab ning rakendab ellu tervisliku eluviisi võtteid.
  • Laste vanemad on aktiivselt kaasatud tervisedendusalasesse töösse.
  • Asutuses on korraldatud perele suunatud professionaalne tugi laste tervise (psüühilise, füüsilise ja emotsionaalse) küsimustes.
  • Kaasaegsete metoodikate abil toetatakse lasteaia personali emotsionaalset ja psühholoogilist tervist.

TERVISEDENDUSE  MISSIOON: Meie missiooniks on füüsiliselt arenenud, emotsionaalselt terve ja vaimselt rikka uue põlvkonna inimese kasvatamine ja arendamine, täites tema igat päeva mitmekülgse aktiivse tegevusega, kasvatades lapses vajadust tegutseda, uurida, luua ning armastada.

TERVISEDENDUSE  VISIOON: Tallinna Arbu Lasteaed on maailmas tuntud ja tunnustatud, kaasaegne, uuendusliku ja turvalise õpikeskkonnaga, iga lapse individuaalsust ja erivajadusi arvestav, koostööle avatud lasteaed, kus lapsed, nende vanemad ja töötajad tunnevad end rõõmsate, õnnelike ja vajalikena.

Tegevuskavaga saab tutvuda siin


TALLINNA ARBU LASTEAIA TERVISTEDENDAVA TÖÖRÜHMA KOOSSEIS:
Jrk Ees- ja perekonnanimi Amet Kontakt
1 Natalja Nikanorova - töörühma juht õppealajuhataja [email protected]
2 Xenia Brusina ujumistreener [email protected]
3 Svetlana Paramonova logopeed [email protected]
4 Natalja Jänes psühholoog [email protected]
5 Elena Leynkask õpetaja [email protected]
6 Natalja Zujeva õpetaja [email protected]
7 Katrin Liik õpetaja [email protected]
8 Jelena Nevonen õpetaja [email protected] 

 

Viimati muudetud 27.02.2023